dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda logo

Keressen bennünket! +36 30 837 2002

Professzionális büntető védelem
gazdasági bűncselekményekben

BUDAPEST - MISKOLC - DEBRECEN - KECSKEMÉT - SZEGED - GYŐR - PÉCS - SZÉKESFEHÉRVÁR

Költségvetési csalás

A költségvetési csalás történhet valótlan adat, számla bejelentésével, az adócsökkentés célját szolgáló könyvelés meghamisításával, továbbá valamilyen kötelességszerű magatartás elmulasztásával, mint például, valamely az adómegállapításnál jelentős adat elhallgatásával, eltitkolásával, a könyvvezetési kötelezettség elmulasztásával, a könyvekből egyes adatok kihagyásával, adómentességnek vagy adókedvezménynek a hatóság megtévesztésével való kieszközlésével. Vagyis bármely nyilatkozat [bevallás] megtételével, bármely tény és adat elhallgatásával és bármely egyéb csalárd, megtévesztő magatartással, amely jelentős lehet a költségvetési csalás szempontjából. Ami a tényleges adófizetési kötelezettség megállapítását befolyásolhatja, és ehhez képest az adóbevétel összegének vélt vagy valós csökkentését eredményezheti. Mindez a legsúlyosabb esetben akár 20 évig terjedő börtönbüntetéssel fenyegetheti az elkövetőket. Mégis a legáltalánosabb eset a „fiktív” számlák befogadása, amelyek vagy nélkülözik a teljesítést, vagy nem a szerződő felek között létrejött ügyletből származnak, vagy túlszámlázottak. És ne felejtsük el azt sem, hogy az esetek többségében a számlakibocsátók, a „számlagyárak” vissza is juttatják [visszahordás] a számlák összegének jelentős részét a megrendelőnek egy „közvetítőn” keresztül úgy, hogy nagy mennyiségű készpénzt vesznek ki egy alsóbb szinten elhelyezkedő cégből, amelyet végül eldobnak.

Pénzmosás

A pénzmosásért való felelősséget a törvény nagyon tágan értelmezi, de mi is ez valójában. Mivel az Európai Unió 1990-től kezdődően jelentős energiákat fektetett a szervezett bűnözés elleni fellépésre, a hazai szabályozás is ennek megfelelően formálódott. A valódi pénzmosás alatt a vagyonon történt eredetleplezési célzattal elkövetett cselekményeket, az előkészítő jellegű pénzmosás a vagyontranszformáló cselekményeket értjük. Léteznek továbbá a vagyonelkobzás és a vagyonvisszaszerzési eljárás meghiúsításával kapcsolatos cselekmények, illetve az orgazda jellegű pénzmosás, a más által elkövetett bűncselekményből származó vagyonra elkövetett cselekmények. Röviden a pénzmosás olyan legális gazdasági műveletek leplezése alatt folytatott illegális gazdasági szolgáltatás, amely arra irányul, hogy a bűncselekménnyel szerzett vagyon eredete igazolhatóvá váljék, megszabadulva annak felismerhetően jogellenes mivoltától. A pénzmosás meghatározásán, az EU hatodik irányelve alapján, 2021. január 1-től a magyar Btk. jelentősen módosított, koncepciót váltott, mivel jócskán bővült az elkövetések tárháza. Az egyik legfontosabb, hogy az alapcselekmény elkövetője is lehet tettese a pénzmosásnak. A mai digitális világunkban, ahol minden online intézhető és korlátlanul lehet a világon bárhol cégeket alapítani, bankszámlát nyitni, a bűnözők a pénz „tisztára mosását” sok esetben már maguk végzik, ezzel minimalizálják a pénzügyi veszteséget, és a lebukás veszélyét. Eltűnt továbbá az orgazdaság, beleolvadt a pénzmosásba, illetve a „dolgok” megfogalmazást általánosan „vagyonra” módosították. Így az új típusú vagyoni formákkal, mint például a kriptopénzekkel is elkövetkető a bűncselekmény, melynek legsúlyosabb büntetési tétele bűnszervezet esetén akár 20 év szabadságvesztés is lehet.

Gazdasági bűncselekmények

Az egyszerűség kedvéért a gazdasági bűncselekmények köznyelvi fogalmát használjuk, annak ellenére, hogy ezek a bűncselekmények a Btk. más és más fejezetei alá lettek besorolva. Ezek a bűncselekmények azok, amelyek általában pénzzel, gazdálkodással, gazdasági társaság vezetésével hozhatók kapcsolatban. Így a sikkasztás, a csalás, a gazdasági csalás, a hűtlen kezelés, a hanyag kezelés, a csődbűncselekmény, a tartozás fedezetének elvonása, és a számvitel rendjének megsértése, mind mind a gazdasági bűncselekmények gyűjtőfogalmába tartoznak. A gazdasági bűncselekményeket a Btk. keretjogszabályokba foglalja, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jogszabályi keretet más jogágak szabályaival töltik fel, mint például adójog, hitelezési jog, bankjog, számvitel stb. Vagyis komplex, speciális védelmet igényelnek a gazdasági bűncselekmények, amely a védők gazdasági büntetőjogi felkészültségét igénylik.

Sértetti képviselet

Sokan azt gondolják, hogy a feljelentő, a sértett a feljelentést követően hátradőlhet, teendője nincs, a nyomozóhatóság végzi a dolgát önállóan. Pedig ez koránt sem így van. A sértett kulcsszereplő a büntetőeljárásban, hiszen azért tette a feljelentést ő, mert a legközelebb állt a bűncselekményhez, az ő sérelmére követték el. Ebből fakadóan a legtöbb információval is rendelkezik az eseményekről. A sértett a bizonyítási eljárásban rendszerint, mint tanú vesz részt, ám eljárási jogai szélesebben, mint a tanúnak, mivel sértetti pozícióban van. A sértett eljárási jogai elsősorban az eljárási cselekményeken való jelenlét, az iratmegtekintés, az indítvány- és észrevételtétel, a felvilágosítás és a jogorvoslat joga, de a sértett kérdések feltételét is indítványozhatja. Összességében a sértett passzivitása a nyomozás eredménytelenségét is okozhatja, viszont ha aktív részvételével támogatja a Nyomozóhatóságot, az Ügyészséget és később a Bíróságokat, azzal akár sikerre is segítheti a bűncselekmény feltárását. Ahhoz, hogy a sértett valóban hasznos támogatást nyújthasson, indokolt a büntetőeljárásban szakavatott ügyvéd közreműködését kérnie.

Ügyfeleink

Rólunk mondták

Hosszú évek óta dolgozom együtt dr. Horváth Lóránt ügyvéd úrral. Milyennek ismertem meg őt a munka-kapcsolatunk során? Szakmailag alapos, emberileg megbízható és – igen tisztességes! Mi kell ennél több, ha egy ügyvédről van szó?

Friderikusz Sándor

televíziós személyiség

Horváth Lóránt az egyetlen ügyvéd az ismerettségi és baráti körömben, aki egyszerre tehetséges és szorgalmas. Az egyetlen, aki mindent pontosan fogalmaz, mindent átgondol, empatikus, bátor, magabiztos, végtelenül precíz és talán, ami a legfontosabb elképesztően higgadt. A televízió műsoromban, gyakran kérjük fel szakértőnek. A háttéranyagai, amelyeket kérés nélkül kapunk tőle a gerince a filmeknek. Nem fél kimondani a lényeget. Mint magánember is gyakran kérek tőle tanácsot. Mondják, hogy a bajban ismerszik meg a barát. Szerintem a bajban ismerszik meg az ügyvéd is. Lórántra lehet számítani.

Sváby András

Heti Napló, ATV

A Magyar Sí Szövetség dr. Horváth Lóránt, ügyvéd urat egy nagyon válságos időszakban kereste meg. Az iroda napi szinten a szövetség rendelkezésére állt, kérés/kérdés esetén kevesebb mint 24 órán belül megkaptuk a jogi megoldásokat. De az Iroda nem csak jogi megoldásokkal áll a rendelkezésünkre, hanem szükség esetén könyvelési, adózási vagy munkaköri problémák megoldásában is segítséget nyújt. dr. Horváth Lóránt megbízható, gyors és ami a legfontosabb, hatékonyan dolgozik!

Miklós Edit

a Magyar Síszövetség korábbi elnöke

Mit vár el az ember, ha egy ügyvédi irodát kell felkeresnie? Hozzáértést, figyelmet, jó ötleteket, megbízhatóságot, rugalmasságot, valamint barátságos-kellemes személyi kapcsolatot. Én mindezt megkaptam dr. Horváth Lóránt úrtól és munkatársaitól. Nem mellékesen, a nyakamba varrt pert is megnyertük. Remélem, a közeljövőben nem kell ismét hozzájuk fordulnom, de akinek valami zűrös ügye van, ajánlom, hogy őket keresse fel.

Szilágyi János

újságíró

Dr. Horváth Lóránt évek óta nagy sikerrel hirdet meg fakultatív órát az ELTE Jogi karán. Sikerének titka a komoly követelmény, a hasznos tudás és készségfejlesztés, valamint személyének hitelessége. Azon kevés ügyvédek közé tartozik, akik nem pusztán elmélyülten ismerik szakterületüket, hanem elkötelezettek a jogrendszer szakmai alapjai, a jogalkalmazás minősége és nem utolsó sorban a jogállami értékek fejlesztése iránt. Munkájának tapasztalatait és szakmai tudását önzetlenül osztja meg hallgatóinkkal és így osztozik a jogászképzés legnagyobb felelősségében: az ügyfelek magas szintű szolgálata és a jogállami, humánus működésmód terjesztésében. A tanulók és a tanszék tapasztalatai szerint Horváth Lóránt ismeretei, készségei és attitűdjei az ügyvédi, jogászi szakterületen messze túl mutatnak, így példát szolgáltatnak a modern jogászat magas szintű és etikus művelésére, amelyre múlhatatlan szükség van Magyarországon és Európában.

dr. Fleck Zoltán

tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE Jogtudományi kar

Dr. Horváth Lóránt barátommal hosszú évekre visszatekintő kapcsolatot ápolunk, ami a 2017. évtől szoros szakmai kapcsolattá nőtte ki magát. Ügyvédi irodájával más jogágak mellett elsősorban a polgári-, cég-, adó-, társasági jog területein támogatja cégcsoportunk tevékenységét. Az eltelt időben tanúbizonyságát adta, hogy nem csak a perszonális kapcsolataiban, de a szakmai vállalásaiban is megbízható, nagy tapasztalatú és nagy tudású ember. Kollégáival kapcsolatban is csak hasonló pozitív megállapításokat tudok tenni. A rájuk bízott feladatokat széleskörű szakmai ismereteik és tapasztalataik birtokában, rugalmas hozzáállással és tiszta, világos kommunikáció keretei között teljesítették és teljesítik mind a mai napig a folyamatos elérhetőség biztosítása mellett. A fenti ismérvek alapján jó szívvel tudom ajánlani Lórántot és csapatát leendő megbízóinak.

Lasz György

Inkal Zrt.

Dr. Horváth Lóránt szakmai tudása a gyakorlatiasság és a tudományosság tökéletes arányú elegye, mely által egy adott ügyet a lehető legegyszerűbben és a témára vonatkozó paragrafusokban foglaltak teljes körű ismeretével felvértezve közelíti meg.

Horváth Zoltán

Hori-Zone Solutions, alapító, ügyvezető

Maximális bizalom, hosszú évek tapasztalata alapján: gyors, pontos, nem hibázik és mindig érhetően magyaráz. Kivételes, és kimagaslóan szakszerű.

Schindler Endre

Lupa Beach

Több mint 2 éves munkatapasztalatunk során, irodájuk és munkatársaik nagy szakértelemmel és felelősségvállalással látták el feladataikat. Munkájukra jellemző volt a gyorsaság és a rugalmasság, a feladatok elvégzése során mindig elérhetőek voltak. Jellemző volt a kreatív, ügyfélközpontú gondolkodás és az érthető kommunikáció. dr. Horváth Lóránttal személyesen is kiemelkedően jó tapasztalataink voltak, lényeglátása, színvonalas szakmai felkészültsége, tapasztalata. Többnyelvű magas szintű ismerete nagy segítséget jelentett számunkra a közös munkában, a személyes kommunikáció magabiztos és barátságos módja, megnyugtató volt számunkra.

Cégény Anikó

ügyvezető, Schmidt Ügyviteli Kft.